Denkmalhaus (Foto: Liane Protzmann)

Denkmalhaus (Foto: Liane Protzmann)